2024-05-27 Podgorica. 4 daags schoolreisje Remco en Cees roken een sigaartje en een rakija drankje