2023-06-13 Bezoek aan Pompeï. Stad die werd bedolven onder lava en as toen de Vesuvius uitbarstte. Vaste land Italië