2022-10-12 Vikoskloof. Er lopen veel schapen o.l.v. een schapenhoeder rond IMG_7200