2021-08-18 Yeh Mees, Doortje en Niels ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand er gebivakkeerd. LWZF0207